Lên đời Mobiistar

 

"LÊN ĐỜI SOÁI CA – ĐÚNG CHUẨN HÀO HOA”

1. Thời gian diễn ra chương trình:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/08/2016 đến 10/08/2016 hoặc đến khi hết số lượng 500 máy của chương trình.

2. Nội dung chương trình:

Khách hàng đăng ký trên website và tới cửa hàng CellphoneS bất kì nhận mã ưu đãi giảm giá.

Giảm ngay 500.000đ vào giá niêm yết của sản phẩm


Mobiistar Lai Zumbo JMobiistar lai Zumbo S

Lưu ý:
- Mỗi khách hàng được đăng ký tối đa 5 lần để đổi 5 máy.
- Thời gian hết hạn chương trình: 10/08/2016.
- Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.