Link tải về:
– Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xd.tothemoon
– Link apk + Data: https://apkparadise.org/to-the-moon-apk/
– iOS (iPhone, iPad): https://itunes.apple.com/us/app/to-the-moon/id1159700098?mt=8
– Link IPA: https://www.iphonecake.com/app_1159700098_.html

Xem thêm:
– Sforum – Ứng dụng quản lý công việc với Samsung Focus: https://www.youtube.com/watch?v=yrE5MRSkydc
– Sforum – Google Backup and Sync ứng dụng sao lưu của Google drive cho máy tính: https://www.youtube.com/watch?v=1vUwykTCv5U