Schannel – Bạn có thể kể tên bao nhiêu CEO trong làng Công nghệ Smartphone thế giới?

Schannel – Bạn có thể kể tên bao nhiêu CEO trong làng Công nghệ Smartphone thế giới?

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.