Schannel – Đánh giá BlackBerry Passport : Bàn phím, ứng dụng …. – Phần 2

Schannel – Đánh giá BlackBerry Passport : Bàn phím, ứng dụng …. – Phần 2

Đánh giá BlackBerry Passport : Hệ điều hành BB OS, màn hình … – Phần 1 : https://youtu.be/kPijoR67-Vo

– Đánh giá camera BlackBerry Passport : https://youtu.be/JmcjMZojkDA
– Video trên tay BlackBerry Passport : https://sforum.vn/?p=48647
– Giá BlackBerry Passport tại CellphoneS HN : https://cellphones.com.vn/blackberry-passport-cty.html

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.