Đặt trước Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus tại CellphoneS ngay hôm nay, nhận bộ quà đẳng cấp: https://cellphones.com.vn/dat-mua-samsung-galaxy-s8

Trên tay nhanh Galaxy S8+ tại Việt Nam: Vẻ đẹp lu mờ mọi smartphone khác!: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-tren-tay-nhanh-galaxy-s8-tai-viet-nam-ve-dep-lu-mo-moi-smartphone-khac/
Svlog 26: Galaxy S8 đã chấm dứt cuộc chạy đua cấu hình, khai phóng trải nghiệm người dùng!: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-svlog-26-galaxy-s8-da-cham-dut-cuoc-chay-dua-cau-hinh-khai-phong-trai-nghiem-nguoi-dung/