Schannel – Galaxy S5 vs Xperia 2: Thiết kế, cảm giác cầm – Phần 1 – CellphoneS

Schannel – Galaxy S5 vs Xperia 2: Thiết kế, cảm giác cầm – Phần 1 – CellphoneS

Phần 2: Phần mềm, hiệu năng

Phần 1:  Thiết kế, cảm giác cầm

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.