Schannel – #HNCGH 14/4: BB10 bị khai tử, Tai nạn tàu hỏa vì Smartphone, Kindle Oasis ra mắt…

Schannel – #HNCGH 14/4: BB10 bị khai tử, Tai nạn tàu hỏa vì Smartphone, Kindle Oasis ra mắt…

#HNCGH 13/4: Cấm sinh viên chia sẻ nội dung dung tục trên mạng, Lỗi 1970 trên iPhone…: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-hncgh-134-cam-sinh-vien-chia-se-noi-dung-dung-tuc-tren-mang-loi-1970-tren-iphone/
#HNCGH 12/4: Chính trị gia cũng clone nick tự sướng, Lazada bị thâu tóm…: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-hncgh-124-chinh-tri-gia-cung-clone-nick-tu-suong-lazada-bi-thau-tom/

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.