Giá Galaxy A 2017 tại CellphoneS: https://cellphones.com.vn/mobile/samsung/galaxy-a.html

ĐÔNG ĐÁ Galaxy A5 2017 trong tủ lạnh 3h50p: Sống hay chết đây!?!?: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-dong-da-galaxy-a5-2017-trong-tu-lanh-3h50p-song-hay-chet-day/
Sau 1 tháng sử dụng, Tân Một Cú đánh giá Galaxy A5 2017 ra sao?: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-sau-1-thang-su-dung-tan-mot-cu-danh-gia-galaxy-a5-2017-ra-sao/