Giá Oppo F3 Plus tại CellphoneS: https://cellphones.com.vn/oppo-f3-plus-cty.html

Mang OPPO F3 Plus với camera selfie kép ra ngoài đường xem các bạn trẻ đánh giá sao ?: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-mang-oppo-f3-plus-voi-camera-selfie-kep-ra-ngoai-duong-xem-cac-ban-tre-danh-gia-sao/
OPPO vừa ra F3 Plus giá 10.69 triệu, Schannel có ngay mở hộp & đánh giá nhanh! – UNBOXING: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-oppo-vua-ra-f3-plus-gia-10-69-trieu-schannel-co-ngay-mo-hop-danh-gia-nhanh-unboxing/