Schannel – Ngược dòng thời gian: iPhone 2G – Smartphone thay đổi cuộc chơi

Schannel – Ngược dòng thời gian: iPhone 2G – Smartphone thay đổi cuộc chơi

Ngược dòng thời gian với Nokia 1100i: https://youtu.be/h03ScD8wZZU

Ngược dòng thời gian với Nexus One: https://youtu.be/FcECY3_xypw

Ngược dòng thời gian với Sony Ericsson: K800i: https://youtu.be/Vuc7JXkocjg

Ngược dòng thời gian siêu phẩm nắp gập Samsung S3520: https://youtu.be/6BfRUDzYx6A

Ngược dòng thời gian BlackBerry 8700: https://youtu.be/I8QjovmEEA0

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.