Đặt Hàng Galaxy S8|S8+, Nhận Quà Đẳng Cấp tại CellphoneS: https://cellphones.com.vn/dat-mua-samsung-galaxy-s8

Đặt iPhone 7 Plus cạnh Galaxy S8 mới thấy thiết kế iPhone đã quá LỖI THỜI!!!: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-dat-iphone-7-plus-canh-galaxy-s8-moi-thay-thiet-ke-iphone-da-qua-loi-thoi/
Svlog 26: Galaxy S8 đã chấm dứt cuộc chạy đua cấu hình, khai phóng trải nghiệm người dùng!: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-svlog-26-galaxy-s8-da-cham-dut-cuoc-chay-dua-cau-hinh-khai-phong-trai-nghiem-nguoi-dung/