Mở hộp Oppo F3 bản thương mại ngày đầu bán ra: Nối tiếp thành công của F1s: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-mo-hop-oppo-f3-ban-thuong-mai-ngay-dau-ban-ra-noi-tiep-thanh-cong-cua-f1s/
Mở hộp Huawei GR5 2017 Pro: Cấu hình nâng cấp, thiết kế giữ nguyên!: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-mo-hop-huawei-gr5-2017-pro-cau-hinh-nang-cap-thiet-ke-giu-nguyen/