Sforum – Cài đặt Windows #2: Tìm hiểu về Windows Store – Kho ứng dụng dành riêng cho Windows

Sforum – Cài đặt Windows #2: Tìm hiểu về Windows Store – Kho ứng dụng dành riêng cho Windows

Xem thêm:
– Sforum.vn – Cài đặt Windows #1: Tìm hiểu về các phiên bản của Windows 10: https://www.youtube.com/watch?v=GV04hnjhtFE

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.