Sforum – Cài đặt Windows #4: Tìm hiểu về Ghost Window trên máy tính,

Sforum – Cài đặt Windows #4: Tìm hiểu về Ghost Window trên máy tính,

Xem thêm:
-Sforum.vn – Cài đặt Windows #1: Tìm hiểu về các phiên bản của Windows 10: https://www.youtube.com/watch?v=GV04hnjhtFE
-Sforum.vn – Cài đặt Windows #2: Tìm hiểu về Windows Store – Kho ứng dụng dành riêng cho Windows: https://www.youtube.com/watch?v=1NF02MTKs-U
-Sforum.vn – Cài đặt Windows #3: Tìm hiểu về phân vùng ổ cứng trên máy tính : https://www.youtube.com/watch?v=D7MWZ3c_saA

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.