Xem thêm:
– Sforum.vn – Cài đặt Windows #4: Tìm hiểu về Ghost Window trên máy tính : https://www.youtube.com/watch?v=cHcY5lEUerk&t=114s
– Sforum.vn – Cài đặt Windows #3: Tìm hiểu về phân vùng ổ cứng trên máy tính : https://www.youtube.com/watch?v=D7MWZ3c_saA&t=33s