Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=vi
Link iOS: https://itunes.apple.com/us/app/camscanner-free-pdf-document-scanner-and-ocr/id388627783?mt=8

Xem thêm:
– Sforum.vn – Ứng dụng quản lý góc quay của màn hình: Rolation Manager: https://www.youtube.com/watch?v=6V5hQruenD0&t
– Sforum.vn – Giải trí cùng tựa game được Google bình chọn năm 2016: Fast Like a Fox: https://www.youtube.com/watch?v=QZy40K_PXDM&t