Sforum – Chém gió IT #43 : Những nâng cấp mới đáng chú ý của Bluetooth 5.0

Sforum – Chém gió IT #43 : Những nâng cấp mới đáng chú ý của Bluetooth 5.0

– Sforum.vn – Chém gió IT #37: TÌm hiểu về Internet Of Things :  https://www.youtube.com/watch?v=PutvXaPQqxU
Xem thêm:
– Sforum.vn – Tổng hợp Bạn đã biết chưa t3/04: Chuyên mục mới: https://www.youtube.com/watch?v=Zzgnud329nQ&t
– Sforum.vn – Almost A Hero: Đâu cần phải là anh hùng mới giải cứu được thế giới: https://www.youtube.com/watch?v=funh9_1UN9g

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.