Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cmplay.dancingline&hl=vi
Link iOS (iPhone): https://itunes.apple.com/us/app/dancing-line/id1177953618?mt=8
Xem thêm:
– Sforum.vn – Google Taste Test: Tìm kiếm bộ giao diện Google theo sở thích: https://youtu.be/e2Yvz2DRB9U
– Sforum.vn – Mở hộp AMD Ryzen™ 7 1700X, mạnh hơn nhưng rẻ hơn chip Intel: https://www.youtube.com/watch?v=4ldgR1xFweY&t