Link download:
– Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotrapp.remotr
– iOS (iPhone/iPad): https://itunes.apple.com/us/app/remotr/id1018156559?mt=8
– Windows Store: https://www.microsoft.com/vi-vn/store/p/remotr/9nblggh2kbv2

Link cài trên máy tính (Windows):
http://d10.remotrapp.com/download/Remotr.exe

Xem thêm:
– Sforum.vn – Giải trí cùng tựa game được Google bình chọn năm 2016: Fast Like a Fox: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=QZy40K_PXDM
– Sforum.vn – Chém gió IT #39: Cùng xem lại những dự đoán về thế giới công nghệ… Đúng hay Sai?: https://youtu.be/7lsbKIk55Zw
– Sforum.vn – Chém gió IT #40: Tìm hiểu định luật Moore: định luật công nghệ quan trọng nhất: https://youtu.be/7FCPSIQYhCE