Xem thêm:
– Sforum.vn – Hướng dẫn cài đặt Google Assistant. Trợ lý ảo tuyệt vời từ Google: https://www.youtube.com/watch?v=HLIk0qNTjIw&t
– Sforum.vn – Chia sẻ một vài mẹo bảo mật dành cho iPhone : https://www.youtube.com/watch?v=dTbWbeqRZOc&t