Xem thêm:
– Sforum – Trải nghiệm bộ gear G Pro Gaming từ Logitech: https://youtu.be/rBaAsyFKQwU
Sforum – Đánh giá chi tiết Logitech G413 Carbon: giá tốt, hoàn thiện cũng tốt luôn: https://youtu.be/p7B9CHj3pT4