Sforum – P3: Tìm hiểu các hệ điều hành đứng sau iOS & Android (Symbian OS, Windows Mobile, Bada)

Sforum – P3: Tìm hiểu các hệ điều hành đứng sau iOS & Android (Symbian OS, Windows Mobile, Bada)

Xem thêm:
*Tìm hiểu về các hệ điều hành di động phía sau Android và iOS: https://sforum.vn/sforum-vn-tim-hieu-ve-cac-he-dieu-hanh-di-dong-phia-sau-android-va-ios/
*Lịch sử hình thành các nền tảng, hệ điều hành di động (Phần 2): https://sforum.vn/sforum-lich-su-hinh-thanh-cac-nen-he-dieu-hanh-di-dong-phan-2/

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.