Truy cập Quick, Draw: https://quickdraw.withgoogle.com/

Xem thêm:
– Sforum.vn – Giải trí cùng tựa game được Google bình chọn năm 2016: Fast Like a Fox: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=QZy40K_PXDM
– Sforum.vn – Chém gió IT #39: Cùng xem lại những dự đoán về thế giới công nghệ… Đúng hay Sai?: https://youtu.be/7lsbKIk55Zw
– Sforum.vn – Chém gió IT #40: Tìm hiểu định luật Moore: định luật công nghệ quan trọng nhất: https://youtu.be/7FCPSIQYhCE