Xem thêm:
– Sforum.vn – FTIOS: trải nghiệm ứng dụng cực kỳ hữu ích cho iPhone: https://www.youtube.com/watch?v=zLTF_Xt7zB0&t=18s
– Sforum.vn – Cài đặt Windows #4: Tìm hiểu về Ghost Window trên máy tính : https://www.youtube.com/watch?v=cHcY5lEUerk