Sforum – Phần 1: Tổng hợp các Tweaks tốt nhất dành cho iOS 9.2 – 9.3.3 Jailbreak

Sforum – Phần 1: Tổng hợp các Tweaks tốt nhất dành cho iOS 9.2 – 9.3.3 Jailbreak

Xem thêm:
*Top 50 Tweaks Cydia tương thích & ổn định trên iOS 9.2 – 9.3.3 đã Jailbreak
– Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=xPNjtVk89g8
– Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=WNHVNka5v9Q
– Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=S_VMMcgaEJw
– Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=8rZEGbHvvKo
– Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=AfuLtCuq6XM

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.