Sforum – Tweak Xposed: Chỉnh sửa màu thanh StatusBar

Sforum – Tweak Xposed: Chỉnh sửa màu thanh StatusBar

Xem thêm:

*Hướng dẫn cài Xposed trên Andorid 5.1: https://sforum.vn/sforum-huong-dan-cai-xposed-tren-andorid-5-1/
*Tìm hiểu về Xposed Framework: Tùy biến cực sâu cho các thiết bị Android đã root: https://sforum.vn/sforum-tim-hieu-ve-xposed-framework-tuy-bien-cuc-sau-cho-cac-thiet-bi-android-da-root/

Mời bạn tham gia group Facebook của Sforum.vn cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Sforum – Sunsee Tech.