Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meerkat.rotationmanager&hl=vi

Xem thêm:
– Sforum.vn – Ứng dụng xem truyện tranh ComicVN: https://www.youtube.com/watch?v=RJDq5jdDyWA
– Sforum.vn – Giải trí cùng tựa game được Google bình chọn năm 2016: Fast Like a Fox: https://www.youtube.com/watch?v=QZy40K_PXDM&t