Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onlinico.rubeslab&hl=vi
Link iOS (iPhone): https://itunes.apple.com/us/app/rubes-lab-physics-puzzle/id1190663940?mt=8

Xem thêm:
– Sforum.vn – Google Taste Test: Tìm kiếm bộ giao diện Google theo sở thích: https://youtu.be/e2Yvz2DRB9U
– Sforum.vn – Mở hộp AMD Ryzen™ 7 1700X, mạnh hơn nhưng rẻ hơn chip Intel: https://www.youtube.com/watch?v=4ldgR1xFweY&t