Đánh giá Vsmart Live 6GB (Đã kích hoạt bảo hành)

SAO TRUNG BÌNH

5

5
6 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Vui lòng chọn đánh giá:

Khách hàng nhận xét (6)


    Ảnh từ khách hàng