Double L
Double L
Lê Long hay được biết với tên thân mật là Double L, đang làm cộng tác viên với Sforum, luôn cập nhật với những xu hướng và đổi mới công nghệ, và mong muốn chia sẻ niềm đam mê của mình với mọi người