Như Ý
Như Ý
Mình là Như Ý, một người yêu thích công nghệ và sáng tạo và mong muốn lan truyền nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người qua những bài viết của mình, với châm ngôn: Em làm những gì em thích, đó chính là tự do. Còn khi em thích những gì em làm thì đó chính là Hạnh Phúc.