Mới đẻ chưa đầy tháng, ChatGPT-4 đã tuyên bố sẽ cho 20 công việc của con người về vườn

Mới đẻ chưa đầy tháng, ChatGPT-4 đã tuyên bố sẽ cho 20 công việc của con người về vườn
AI và sự ảnh hưởng tới nguồn lao động toàn cầu là không thể tránh khỏi, chính ChatGPT-4 vừa liệt kê ra 20 công việc sẽ thay thế con người.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và sự phát triển của các công nghệ liên quan đến nó đang thay đổi cách mà chúng ta làm việc và sống. Nhiều công việc đã được tự động hóa và thay thế bởi máy móc, và điều này đang gây ra nhiều lo ngại về tương lai của nguồn lao động con người.


[caption id='attachment_771660' align='aligncenter' width='1200'] Nhiều công việc đã được tự động hóa và thay thế bởi máy móc[/caption]

Trong tương lai, sẽ có rất nhiều công việc bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo và các máy móc thông minh. Các công ty và tổ chức sẽ tìm cách sử dụng AI để tăng năng suất và giảm chi phí. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi trong cách thức làm việc của con người.

Nội dung liên quan