Optimus G

 • Thay màn hình LG G

  1.200.000 ₫

  Thay màn hình LG G

  1.200.000 ₫
 • Thay ic cảm biến xoay LG G

  350.000 ₫

  Thay ic cảm biến xoay LG G

  350.000 ₫
 • Thay rung LG G

  250.000 ₫

  Thay rung LG G

  250.000 ₫
 • Thay loa ngoài LG G

  250.000 ₫

  Thay loa ngoài LG G

  250.000 ₫
 • Thay loa trong LG G

  200.000 ₫

  Thay loa trong LG G

  200.000 ₫
 • Sửa lỗi wifi - Thay ic wifi LG G

  400.000 ₫

  Sửa lỗi wifi - Thay ic wifi LG G

  400.000 ₫
 • Sửa lỗi nguồn - Thay ic nguồn LG G

  400.000 ₫

  Sửa lỗi nguồn - Thay ic nguồn LG G

  400.000 ₫
 • Thay pin LG Optimus G

  400.000 ₫

  Thay pin LG Optimus G

  400.000 ₫
 • Thay camera sau LG G

  250.000 ₫

  Thay camera sau LG G

  250.000 ₫
 • Thay camera trước LG G

  200.000 ₫

  Thay camera trước LG G

  200.000 ₫
 • Thay kính cảm ứng LG G

  400.000 ₫

  Thay kính cảm ứng LG G

  400.000 ₫
 • Thay nút nguồn LG G

  100.000 ₫

  Thay nút nguồn LG G

  100.000 ₫
12 sản phẩm