QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ SAO LƯU, CHUYỂN DỮ LIỆU CHO KHÁCH HÀNG

I. Các trường hợp hướng dẫn sao lưu dữ liệu, chuyển dữ liệu:

  • Khách hàng mua sản phẩm điện tử (Điện thoại, laptop, PC,...) tại Cửa hàng CellphoneS có nhu cầu sao lưu dữ liệu, chuyển dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới mua.
  • Khách hàng mua các sản phẩm lưu trữ dữ liệu (Thẻ nhớ, USB, ổ cứng,...) tại Cửa hàng CellphoneS có nhu cầu chuyển dữ liệu, sao lưu dữ liệu vào sản phẩm.

II. Quy định thực hiện:

Khách hàng tự sao lưu, chuyển dữ liệu trên điện thoại, Laptop, PC, thiết bị ngoại vi (USB, thẻ nhớ, ổ cứng gắn ngoài).

1.1 Sao lưu dữ liệu
a. iPhone

Khách hàng tự sao lưu bằng các hình thức sau: Sao lưu dữ liệu lên iCloud, tạo bản sao lưu dữ liệu cá nhân trên các thiết bị Laptop, PC cá nhân của khách hàng bằng iTunes.
b. Android, Laptop, PC, thiết bị ngoại vi (USB, thẻ nhớ, ổ cứng gắn ngoài)
Khách hàng tự sao lưu dữ liệu vào các thiết bị lưu trữ cá nhân thuộc quyền sở hữu của khách hàng, không lưu trữ trên các thiết bị thuộc quyền sở hữu của CellphoneS.

1.2 Chuyển dữ liệu

a. iPhone sang iPhone và Android sang Android

Khách hàng tự chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy sang máy bằng công cụ của hãng hỗ trợ. Trong trường hợp không thể chuyển trực tiếp từ máy sang máy thì khách hàng thông tin qua máy tính cá nhân của khách hàng hoặc đồng bộ iCloud.

b. Android sang iPhone và ngược lại

Đối với việc chuyển dữ liệu từ Android sang iPhone và từ iPhone sang Android, khách hàng tự thực hiện chuyển dữ liệu.

2. Sao lưu, chuyển dữ liệu trên laptop, PC, thiết bị ngoại vi (USB, thẻ nhớ, ổ cứng gắn ngoài)

  • Khách hàng tự sao lưu, chuyển dữ liệu. Nhân viên cửa hàng hỗ trợ tư vấn, giải thích những ảnh hưởng, rủi ro có thể phát sinh đối với dữ liệu như mất dữ liệu khi thực hiện cài đặt, sửa chữa, bảo hành và các dịch vụ hỗ trợ khác. Trong trường hợp khách hàng không thể tự sao lưu, chuyển dữ liệu và đồng ý cho nhân viên CellphoneS thực hiện sao lưu, chuyển dữ liệu thì khách hàng phải ký tên vào Cam kết miễn trừ trách nhiệm (theo mẫu của Công ty) với mọi rủi ro xảy ra đối với dữ liệu chuyển. Sau khi khách hàng đã ký tên, nhân viên cửa hàng CellphoneS được quyền thực hiện chuyển dữ liệu trên thiết bị khách hàng.
  • Đối với việc chuyển dữ liệu từ Android sang iPhone và từ iPhone sang Android, trường hợp khách hàng không thể tự chuyển dữ liệu sau khi nhân viên cửa hàng đã hướng dẫn thì nhân viên cửa hàng chỉ hỗ trợ chuyển hình ảnh và danh bạ cho khách hàng, ưu tiên đồng bộ danh bạ vào Gmail khách hàng để chuyển qua thiết bị mới. Hình ảnh sẽ được sao lưu vào laptop, PC cá nhân của khách hàng để chuyển qua thiết bị mới.
  • Trong trường hợp dữ liệu của khách hàng phải chuyển vào ổ cứng lưu trữ dữ liệu của CellphoneS thì nhân viên cửa hàng thông báo lại với khách hàng và chỉ được thực hiện chuyển dữ liệu vào ổ cứng lưu trữ dữ liệu của CellphoneS sau khi khách hàng đồng ý và ký vào Cam kết miễn trừ trách nhiệm (theo mẫu của Công ty) với mọi rủi ro xảy ra đối với việc chuyển dữ liệu. Nhân viên cửa hàng xóa ngay lập tức dữ liệu của khách hàng được chuyển qua ổ cứng lưu trữ dữ liệu của CellphoneS trước sự chứng kiến của khách hàng sau khi khách hàng xác nhận dữ liệu đã có đầy đủ trên thiết bị của khách hàng.

Hỏi và đáp

cps ant icon

Xin mời để lại câu hỏi, CellphoneS sẽ trả lời lại trong 1h, các câu hỏi sau 22h - 8h sẽ được trả lời vào sáng hôm sau


Zalo Button