Điện thoại Vivo V Series

Giảm 23%

6.44 inches

8 GB

128 GB

6.500.000 ₫

8.490.000 ₫

 5 đánh giá

Giảm 23%

6.39 inches

8 GB

128 GB

Sắp về hàng

5.490.000 ₫

7.190.000 ₫

Giảm 14%

6.44 inches

8 GB

128 GB

Sắp về hàng

8.500.000 ₫

9.990.000 ₫

 1 đánh giá

Giảm 42%

6.44 inches

8 GB

128 GB

Sắp về hàng

5.190.000 ₫

8.990.000 ₫

Giảm 7%

6.44 inches

8 GB

128 GB

11.990.000 ₫

12.990.000 ₫

  • PMH
  • 1.200.000 ₫

Tặng máy lọc không khí và 1 km khác

Giảm 13%

6.44 inches

8 GB

128 GB

7.350.000 ₫

8.490.000 ₫