Gọi mua hàng: 1900.6480 (1000đ/phút) | Tư vấn sửa chữa: 1900.6930

iPad

 • N;
  Thay màn hình iPad 2 (7348)

  Thay màn hình iPad 2

  1.350.000 ₫

 • N;
  Thay màn hình iPad 3 (7349)

  Thay màn hình iPad 3

  1.450.000 ₫

 • N;
  Thay màn hình iPad 4 (7350)

  Thay màn hình iPad 4

  1.450.000 ₫

 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay ic sạc iPad 2 (7351)
 • N;
  Thay màn hình iPad Mini 1 (7352)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay cáp sạc iPad 3 (7353)
 • N;
  Thay màn hình iPad Mini 2 (7354)
 • N;
  Thay màn hình iPad Mini 3 (7355)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay cáp sạc iPad 4 (7356)
 • N;
  Thay màn hình iPad Air (7357)

  Thay màn hình iPad Air

  1.950.000 ₫

 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay cáp sạc iPad Mini 1 (7358)
 • N;
  Thay màn hình iPad Air 2 (7359)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay cáp sạc iPad Mini 2 (7360)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay cáp sạc iPad Mini 3 (7361)
 • N;
  Thay kính cảm ứng iPad 2 (7362)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay cáp sạc iPad Air (7363)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay cáp sạc iPad Air 2 (7364)
 • N;
  Thay kính cảm ứng iPad Air (7365)
 • N;
  Thay kính cảm ứng iPad 3 (7366)
 • N;
  Thay kính cảm ứng iPad 4 (7367)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay ic sạc iPad 4 (7368)
 • N;
  Thay kính cảm ứng iPad Mini 1 (7369)
 • N;
  Thay kính cảm ứng iPad Mini 2 (7370)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay ic sạc iPad Mini 3 (7371)
 • N;
  Thay kính cảm ứng iPad Mini 3 (7372)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay ic sạc iPad Air (7373)
 • N;
  Sửa lỗi sạc không vào - Thay ic sạc iPad Air 2 (7374)
 • N;
  Thay kính cảm ứng iPad Air 2 (7375)
 • N;
  Sửa lỗi hiển thị cảm ứng - Thay ic hiển thị cảm ứng iPad Air 2 (7376)
 • N;
  Sửa lỗi hiển thị cảm ứng - Thay ic hiển thị cảm ứng iPad Air (7377)

Items 1 to 30 of 156 total

per page

Set Descending Direction