ƯU ĐÃI VIB

GIẢM ĐẾN 500.000 ĐỒNG CHO HÓA ĐƠN TỪ 10.000.000 VNĐ TẠI CELLPHONES CÙNG THẺ TÍN DỤNG VIB


1. Tên Chương trình: “GIẢM ĐẾN 500.000 ĐỒNG CHO HÓA ĐƠN TỪ 10.000.000 VNĐ TẠI CELLPHONES CÙNG THẺ TÍN DỤNG VIB”

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp đến 500.000 đồng trên hóa đơn từ 10.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB và đăng ký trả góp ưu đãi lãi suất 1% kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/07/2021

5. Sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) áp dụng chương trình khuyến mại: Tất cả các sản phẩm Thẻ tín dụng hiện hành của VIB (“Thẻ tín dụng VIB”).

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Khách hàng cá nhân đáp ứng các điều kiện sau (“Khách hàng”):
- Là Chủ thẻ Thẻ tín dụng do VIB phát hành;
- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện sử dụng thẻ nào của sản phẩm Thẻ tín dụng VIB mà Khách hàng đang sử dụng; và
- Không có các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại (các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng thể hiện thông qua việc Khách hàng không cung cấp được chứng từ hợp lý khi VIB có yêu cầu); và
- Có thực hiện chi tiêu, thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng qua POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) được ghi nhận và hạch toán trên hệ thống thẻ VIB trong Thời gian khuyến mại; và
- Thỏa mãn các điều kiện cụ thể của Chương trình nêu dưới đây.

7. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

- Giảm giá trực tiếp 300.000 đồng trên hóa đơn từ 10.000.000 VNĐ mua trực tiếp tại các cửa hàng của CellphoneS
- Giảm giá trực tiếp 500.000 đồng trên hóa đơn từ 15.000.000 VNĐ mua trực tiếp tại các cửa hàng của CellphoneS
- Chỉ áp dụng với các thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB và đăng ký trả góp ưu đãi lãi suất 1% kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng

8. Các quy định chung:

- Tổng ngân sách khuyến mại của cả Chương trình: 120.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu Việt Nam đồng) và có thể kết thúc trước thời hạn khi hết ngân sách.
- Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế VIB (đầu BIN thẻ tín dụng VIB: 512824, 526887, 513892, 513094)
- Áp dụng cho 150 khách hàng đầu tiên cho code giảm 300.000 đồng và 150 khách hàng đầu tiên cho code giảm 500.000 đồng.
- Số lượt tối đa trong toàn chương trình: 300 lượt (150 lượt giảm 300.000 đồng và 150 lượt giảm 500.000 đồng).

9. Danh sách địa điểm áp dụng:

Áp dụng tại toàn bộ hệ thống CellphoneS trên toàn quốc (không áp dụng mua online trên website www.cellphones.com.vn)

10. Các quy định khác:

- Kết quả trúng thưởng của Khách hàng sẽ bị hủy và VIB có quyền ghi Nợ số tiền đã giảm giá vào tài khoản thẻ trong những trường hợp sau:
o Khách hàng hủy/bị hủy/nợ quá hạn Thẻ tín dụng VIB trong vòng 30 ngày kể từ ngày trả thưởng
o Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện sử dụng thẻ nào của sản phẩm Thẻ tín dụng VIB mà Khách hàng đang sử dụng
o VIB nghi ngờ Khách hàng có hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng số tiền khuyến mại mà Khách hàng không cung cấp được Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch theo yêu cầu của VIB.
- Bất cứ giao dịch nào mà VIB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ (bao gồm các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại) dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VIB có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định pháp luật hoặc hóa đơn (phiếu thanh toán/phiếu xuất kho/phiếu giao nhận) liệt kê chi tiết giao dịch mua hàng hóa mang tên Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) để VIB kiểm tra. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày VIB yêu cầu cung cấp, Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho VIB đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch. Trường hợp VIB xác định các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng là hợp lệ theo Thể lệ chương trình này, số tiền chi tiêu của giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB yêu cầu và/hoặc VIB xác định các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng không hợp lệ, số tiền chi tiêu của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi của chương trình này.
- Nếu có bất kỳ khiếu nại, Khách hàng phải thông báo cho VIB qua số điện thoại 18008195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 để tiến hành giải quyết, không trễ hơn 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời hạn này, VIB sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết với bất kỳ khiếu nại phát sinh.
- VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết dịnh của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn.
- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình như: cháy nổ, thiên tai, lũ lụt, động đất, lỗi xử lý của máy tính … làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.
- VIB có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, VIB sẽ trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
- Cấm tàng trữ chất kích thích, rượu bia, thuốc lá....